Передвісники соціальної психології

. Опубліковано в Історичне введення в соціальну психологію

Якщо праві американці, говорячи про європейські підставах соціальної психології, то що може відображати епітет «європейський» окрім культурного розмаїття?

Говорячи про минуле соціальної психології або її передісторії, необхідно підкреслити, що обговорювані нами коротенько положення не відносяться до соціальної психології в сучасному розумінні цього терміну. Однак деякі вчення, на які ми посилаємося, все ж внесли свій внесок у теорію соціальної психології нашого часу. У цьому параграфі ми не будемо торкатися сучасної соціальної психології, але тільки поговоримо про її попередників.

Теорія держави і права

. Опубліковано в Право

Вивчаючи право в цілому, теорія держави визначає етапи його створення та розвитку, сутність, соціальне призначення та роль у житті окремої людини, колективів людей, суспільства в цілому, перспективи подальшого вдосконалення. Потреба цієї науки пов'язана з тим, що в житті існують такі загальні в усьому світі закономірності державно-правової дійсності, без вивчення яких неможливо зрозуміти основні риси законодавства окремих держав, предмет галузевих спеціальних юридичних наук. Жодна з наук не здатна забезпечити дослідження права як єдиної і цілісної системи, як самостійного і специфічного за своїми ознаками соціального феномена.

Теорія держави і права є особливою в загальній системі юридичних наук. Вона не вивчає правові системи окремих держав, ті чи інші частини права одного або декількох держав. Спільні риси та закономірності, які характерні в цілому для становлення і функціонування такого суспільного явища, яким є право, які властиві всім правовим системам світу або їх комплексам. Ця наука досліджує весь сукупний, властивий кожному регіону світу механізм державно-правового регулювання суспільних відносин, визначає основні шляхи та тенденції його розвитку.

Виникнення права

. Опубліковано в Право

Право це система юридичних норм і правових відносин, що виникають з тієї чи іншої причини. У різних народів і в різні епохи походження права пов'язано з національними, побутовими та іншими особливостями кожного народу. Але загальні закономірності співпадають в історії більшості народів світу.

Економічна та соціальна життя суспільства вимагає певної впорядкованості, організації діяльності людей, що беруть участь у виробництві, обміні і споживанні матеріальних благ, шлюбно-сімейних і трудових відносинах, а також в управлінні суспільством.

Соціологія

. Опубліковано в Соціологія

Соціологія читається в даний час практично у всіх вищих навчальних закладах країни. Соціологічна освіта є невід'ємною складовою соціально-гуманітарної підготовки фахівців будь-якого профілю. Спираючись на факти, конкретні дані, воно дозволяє дати об'єктивний науковий аналіз соціальної реальності, виходячи на найактуальніші проблеми суспільного життя.

Даний курс лекцій підготовлений відповідно до Державного освітнього стандарту, в ньому знайшли відображення основні теми курсу, що дозволяє використовувати його в будь-якому вищому і середньому спеціальному навчальному закладі. Разом з тим курс написаний на основі Програми для педагогічних інститутів і має професійну спрямованість. Це знайшло відображення і в розробці тематики курсу, і в його змісті.

Пошук по сайту

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Шапки-мордашки для детей

Именитые дизайнеры давно обратили внимание на шапки, как на стильный аксессуар, способный задать тон всей коллекции, подчеркнуть или дополнить образ. Многообразие оригинальных моделей и потрясающая отделка заставила самых ярых противниц и маленьких противников головных уборов включить в свой гардероб модные изделия разных стилевых направлений.

Бoльшинствo дизaйнepoв удeлили oсoбoe внимaниe шaпкaм, нaпoминaющим мopдaшки живoтных. И этo нe удивитeльнo! Вeдь бoльшинствo дeвoчeк и мaльчикoв бeз умa oт дoмaшних питoмцeв и житeлeй зooпapкa. Кoтики, сoбaчки, пoпугaйчики, лисы и дaжe мишки — тoлькo чaсть oснoвнoгo aссopтимeнтa, кoтopый мoжнo былo лицeзpeть нa пoкaзaх мoд и дeтских мaгaзинoв.

Купить оптом дeтские шaпки в фopмe любимых звepушек — вот пaлoчкa-выpучaлoчкa для poдитeлeй, чьи дeти нe любят нoсить гoлoвныe убopы. Кpaсивый и пoистинe милый aксeссуap, нaвepнякa пoнpaвится мaлeнькoму мoднику, чтo пoзвoлит нaучиться сaмoстoятeльнo oдeвaться, бeз кpикoв и слeз.

Купить белорусские двери межкомнатные с доставкой.

Інтернет хостинг IHC - вигідні тарифні плани, низькі ціни.

В Україні.

В Росії.

физика  фантастика

ф г d 3 г l d 2 e q a э ъ 1 ψ ы g ц a p z e г q s 8 м в й у p g a g і d п u г ї ы ф а г v y я з m t ц х й ю d ь в ф в л h d l s є з t ы н ж т q и ж θ